ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

MAJOR IV - ช่องเสียบแจ็คอินพุต/เอาต์พุต 3.5 มม. (AUX 3.5mm)